Durata de valabilitate a actelor eliberate

 • Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate:

  • de  4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

  • de  7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

  • de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

  • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

 • Durata de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de 1 an.

 • Durata de valabilitate a vizei de reşedinţă este de maxim 1 an, dar nu poate depăşi termenul de valabilitate a actului de identitate pe care este aplicată.

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus