Conducere

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR RĂDĂUŢI (S.P.C.L.E.P. RĂDĂUŢI)

Şef serviciu – DUMITRU Oltea-Mariana

Tel. 0230/567301
e-mail: spclep@primariaradauti.ro

 

COMPARTIMENTUL DE  STARE CIVILĂ  – TEL.0230/566900

e-mail: stareacivila@ primariaradauti.ro

 
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus