• Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă- 874 lei.

Taxa de divort instituita conform articolului 486, alin. 4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxele se pot achita la caseriile Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Radauti sau platforma ,,ghiseu .ro,,

X
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus