• Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă- 874 lei.

Taxa de divort instituita conform articolului 486, alin. 4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxele se pot achita la caseriile Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Radauti sau platforma ,,ghiseu .ro,,

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus