• Contravaloarea cărţii de identitate - 7 LEI
  • Contravaloarea cartii de identitate provizorie - 1 LEU
  • Taxă furnizare date - 1 LEU / persoana 

Taxele se platesc la caseria Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei mun. Radauti, P-ta Unirii nr.2

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus