Sediul S.P.C.L.E.P. este în Municipiul Rădăuţi, str. Tudor Vladimirescu,nr.1.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus