Nu ai avut carte de identitate intre 14 - 18 ani

(Sancţiunea contravenţională: 40 lei - 80 lei )

 

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 1  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al S.P.C.L.E.P. Radauti;

  • certificatul de naştere, original şi copie;

  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;​​​​​​​

  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe.

 

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa funcţionarului din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor Radauti, funcţionarul din ghiseu care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

In situatia in care solicitantul nu este titularul dreptului deproprietate asupra imobilului, este necesara declaratia de primire in spatiu, consimtamantul se consemneaza pe cerere in fata lucratorului de la ghiseu.

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială eliberată la oficiile consulare sau misiunile diplomatice ale României din străinătate.

IMPORTANT

  • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

  • Cărţile de identitate se eliberează titularilor sau persoanelor mentionate de catre acestia pe cererea pentru eliberarea actului de identitate la momentul depunerii ei. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

TERMEN DE VALABILITATE: Termen de valabilitate

TERMEN DE ELIBERARE: Termen de eliberare

LOCUL DEPUNERII CERERII: Sediul

PROGRAM DE LUCRU: Program de lucru

 

NOTĂ:
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE Cartea de identitate provizorie

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus