Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.

     In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).

    Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

 

 FORMULARE PENTRU  EVIDENŢA  PERSOANELOR

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 1) - Download
 • Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa 3) - Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (anexa 2) - Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (anexa 18) - Download
 • Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului (anexa 5) - Download
  Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar (anexa 6) - Download
 • Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.95/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (anexa 7) - Download

 

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

 • Cerere DUPLICAT certificat naştere - Download
 • Cerere DUPLICAT certificat căsătorie - Download
 • Cerere DUPLICAT deces - Download
 • Cerere Dovada Stării civile - Download
 • Cerere înregistrare divorţ administrativ - Download
 • Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ - Download
 • Declaraţie renunţare la divorţ administrativ - Download
 • Cerere extras multilingv de pe actul de naştere - Download
 • Cerere extras multilingv de pe actul de căsătorie - Download
 • Cerere extras multilingv de pe actul de deces - Download
 • Cerere formular standard multilingv - Download
 • Cerere eliberare livret de familie - Download
 • Cerere transcriere certificat/extras  de naştere - Download
 • Cerere transcriere certificat/extras  de  căsătorie - Download
 • Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de naştere) - Download
 • Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de căsătorie) - Download
 • Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit - Download
 • Formulare Înregistrare Tardivă a naşterii:
  • Anexa 19 Declaraţie de domiciliu - Download
  • Anexa 19^5, Cerere pentru înregistrarea tardivă a naşterii- Download
  • Anexa 20, Declaraţia persoanei a cărei naştere se înregistrează cu privire la domiciliul şi şcoala absolvită - Download
  • Anexa 21 Declaraţie din partea membrilor familiei sau a ocrotitotului / reprezentantului legal - Download
  • Anexa 21^2, Declaraţia persoanei de sex feminin a cărei naştere se înregistrează din care să rezulte dacă are copil minor a cărei naştere a fost înregistrată - Download
  • Anexa 41 Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume- Download
  • Declaraţia de naţionalitate - Download
 • Anexa 23 - Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale - Download
 

Atenţie! Pentru a vizualiza formularele în format PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader ver. 7 sau mai mare.
              Click aici pentru instalare ultima versiune de Adobe Reader.
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus