STRUCTURA

 ŞEF SERVICIU:

DUMITRU Oltea-mariana

tel. 0230- 567301

e-mail:spclep@primariaradauti.ro

 

SERVICIUL EVIDENTA PERSOANELOR 

 

tel. 0230- 567301
fax 0230- 567301
e-mail:spclep@primariaradauti.ro

COMPARTIMENT STARE CIVILA 

 

tel. 0230-566900
fax 0230-566900
e-mail:starecivila@primariaradauti.ro

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus