Deservim locuitorii municipiului Rădăuţi, cât şi a cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din localităţile arondate acestui serviciu respectiv Bilca, Brodina, Burla, Dorneşti, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Grăniceşti, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovăţ, Marginea, Milişăuţi, Putna, Satu Mare, Straja, Suceviţa, Ulma, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel şi Volovăţ

,

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus