Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

  • Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

  • În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

  • Termenul estimativ de eliberare a actelor de identitate la nivelul Serviciului de Evidenţa Persoanelor Radauti este de 30 zile, calendaristice.

  • Dacă solicitantul se află într-o situaţie deosebită, ce poate fi justificată cu documente, se poate adresa şefului serviciului pentru eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel meţionat anterior (ex. motive medicale, deplasare urgenta în alta localitate sau în alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta va depune o solicitare în acest sens (audienţă)

  • Având în vedere faptul că normele legale nu prevăd expres posibilitatea eliberării actelor de identitate în regim de urgenţă şi vreo taxă suplimentara pentru astfel de situaţie, singura taxă datorată de către solicitant, este contravaloarea actului de identitate - 7 lei pentru cartea de identitate / 1 leu pentru cartea de identitate provizorie.

  • Termenul de eliberare a documentelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii decumentaţiei complete, dacă legea nu prevede altfel.

  • Pentru Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, eliberat de către DEPABD Bucureşti, termenul este de 30 zile de la data depunerii documentaţiei complete, solicitantul fiind anunţat telefonic când poate să ridice documentul.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus