Durata de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate

  • Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor.

  • În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

      Urmare a Dispoziţiei nr. 3382622 / 19.05.2023, a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul M.A.I. incepând cu data de 22.05.2023 termenul de eliberare, în cazurile în    care nu sunt necesare verificări suplimentare, este:

  • pentru carte de identitate - minim 20 zile calendaristice;

  • pentru carte de identitate provizorie - minim 5 zile lucratoare;

  • viza de resedinta (flotant) - minim 3 zile lucratoare

  • Având în vedere faptul că normele legale nu prevăd expres posibilitatea eliberării actelor de identitate în regim de urgenţă şi vreo taxă suplimentara pentru astfel de situaţie, singura taxă datorată de către solicitant, este contravaloarea actului de identitate - 7 lei pentru cartea de identitate / 1 leu pentru cartea de identitate provizorie.

  • Termenul de eliberare a documentelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii decumentaţiei complete, dacă legea nu prevede altfel.

       Cetăţeanul care se află într-o situaţie deosebită, ce poate fi jutificata cu documente, până la înmânarea noii cărţi de identitate, poate fi pus în legalitate, doar atunci când nu detine un act de identitate valabil, cu o carte de identitate provizorie, care va avea un termen de valabilitate de 45 zile, doar pe teritoriul Romaniei (nu poate fi folosita ca document de calatorie).

      

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus